¡Bienvenido!
Nuevo usuario Acceder

Quizá estés buscando Oposiciones en tu provincia

¿Has olvidado tu contraseña?

Accede a través de tu red social
Facebook Twitter LinkedIn

Inicio Oposiciones Auxiliar Administratiu de la Funció Administrativa de l'ICS

Oposiciones de Auxiliar Administratiu de la Funció Administrativa de l'ICS

Els alumnes van a trobar un ampli temari actualitzat en les diverses tasques de l'auxiliar administratiu de serveis de salut, d'acord amb la seva competència professional, i que li va a permetre l'adequada preparació de les oposicions. Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones interessades a desenvolupar la seva labor professional com auxiliars administratius de la funció administrativa dintre de l'àmbit de l'Institut Català de la Salut.

  • Oposiciones de Auxiliar Administratiu de la Funció Administrativa de l'ICS

Infórmate gratis y sin compromiso

  • El nivel de estudios mínimo es: Grad. Escolar / EGB / 2º BUP
  • _Acepto los términos y la política de privacidad.

Requisitos para Oposición de Auxiliar Administratiu de la Funció Administrativa de l'ICS

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea, o les dels Estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
Estar en possessió del títol acadèmic d'educació general bàsica, de formació professional de primer grau o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior.

Temario para Oposición de Auxiliar Administratiu de la Funció Administrativa de l'ICS

- Derecho Constitucional
- Personal funcionario y estatutario
- Organización sanitaria
- Derecho Administrativo
- Información y Documentos
- Servicio Catalán de Salud

Convocatorias relacionadas

Consejos

Oposiciones por Comunidades

Andalucía Aragón Castilla y León Cataluña Galicia Islas Canarias Madrid Navarra País Vasco Comunidad Valenciana

Actualidad

Recibe nuestro newsletter

Comparte